موقعیت اقتصادی

 شهرستان پیشوا دارای بافت کاملا کشاورزی بوده و از 14 هزار هکتار اراضی زیر کشت و 1700 هکتار گلخانه برخوردار است. این شهرستان رتبه اول گلخانه های استان تهران و کشور را از نظر سطح زیر کشت از آن خود کرده است. 

علاوه بر بخش کشاورزی، بخش دامی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و مطرح ترین نمونه های برتری کشور، در این منطقه مشغول به فعالیت می باشند. حدود یکهزار واحد دامی در این شهرستان به امر تولید، مشغول هستند  و سالیانه بالغ بر 2500 تن گوشت قرمز و نزدیک به 66 هزار تن شیر خام تولید می شود. 

همچنین، با وجود شهرک صنعتی پیشوا با وسعت 1400 هکتار و زیرساخت های لازم آب، برق و گاز، امکان استقرار صنایع در این شهرستان فراهم شده است ولی در حال حاضر صنایع محدودی در آن، فعال هستند که با اشباع شدن شهرک های صنعتی استان تهران، برنامه ریزی برای سوق دادن صنایع به سمت این شهرک انجام گرفته است.

فقدان صنایع تبدیلی و جانبی جهت تبدیل، بسته بندی و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی به لحاظ عدم استقبال صنعتگران و سرمایه گذاران به دلیل بالا بودن هزینه های ایجاد کارخانه، باعث تشدید این وضعیت گردیده در حالی  با کمی حمایت می توان کارخانه های صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و دامی به کنسرو، کنسانتره و... را ایجاد نمود که هم کشاورزان و دامداران با توان بهتر و کیفیت بیشتر تولید کنند و هم جوانان در صنایع جانبی و تکمیلی مشغول شوند و همچنین از وارد آمدن ضرر احتمالی در زمینه عدم فروش محصولات خام با نوسانات مختلف بازار جلوگیری گردد.