تماس با ما

 

آدرس فرمانداری:

 پیشوا - میدان شهید چمران - ابتدای خیابان شریعتی 

کدپستی: 3381613519

 

دورنگار:36722494

 

اینستاگرام:

تلگرام:

 

 

 

سامانه پیامکی:

500019746158281

50005708637149

 

پست الکترونیکی:

farmandaripishva@gmail.com

 

دفتر فرماندار:

36732493

 

معاونت امور برنامه ریزی:
36735740

 

معاونت امور فنی و عمرانی:

36735750

 

معاونت امور سیاسی:

 

روابط عمومی:
36722562-3 داخلی 110

 

اداره بازرسی:

36732494

 

دفتر امور ایثارگران:

 

اداره حراست:

36720606

 

اداره دبیرخانه:
3672262-3 داخلی 128

 

 

 

آدرس بخشداری مرکزی:

پیشوا - بعد از میدان شهید اردستانی به سمت جلیل آباد - کنار میدان میوه و تره بار

کدپستی:

 

شماره تماس: 36856750

 

دورنگار: 36856630

 

آدرس بخشداری جلیل آباد:

 جلیل آباد 

کدپستی:

 

شماره تماس: 36744741

 

دورنگار: 36744541