En
تاریخ : چهارشنبه 17 مهر 1398
کد 5828

روز «بدون جریمه و توقیف» در پیشوا اجرا شد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان پیشوا گفت: در راستای تحقق اصلاح رفتار ترافیکی رانندگان پرخطر، روز گذشته طرح بدون جریمه و صرفا با تذکر و آموزش لسانی در پیشوا اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیشوا، سرگرد مهرابی با بیان اینکه هدف پلیس راهنمایی و رانندگی از جریمه صرفاً اصلاح رفتار ترافیکی رانندگان پرخطر است، اظهار داشت: در راستای تحقق این هدف مقرر شد به مناسبت هفته ناجا اعمال قانون بدون جریمه و صرفاً با تذکر و آموزش لسانی در شهرستان پیشوا صورت بپذیرد.

وی ادامه داد: در این طرح با استفاده از بروشور و نمادهای مختلف، رانندگان متخلفی که به دلیل عدم بستن کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه و دیگر تخلفات این چنینی فارغ از جریمه و توقیف، با تذکر لسانی آموزش داده و ضمن آگاهی‌بخشی نسبت به تبعات تخلفات رانندگی، فرهنگ درست ترافیکی آموزش داده شد. 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان پیشوا با اشاره به اهداف اجرای این طرح تصریح کرد: در دیگر کشورها برای اصلاح رفتارهای ترافیکی راه‌های مختلفی وجود دارد که صرفاً به جریمه ختم نمی‌شود که یکی از راه‌های مهّم آن آموزش و فرهنگ‌سازی است و اگر راننده متخلفی آموزش‌پذیر باشد با تذکر و آموزش متوجه اشتباه خود خواهد شد و در اصلاح آن رفتار تلاش خواهد کرد وبالطبع اگر راننده‌ای نیز آموزش‌پذیر نباشد و اصرار بر اشتباه خود داشته باشد راه‌های دیگری مانند جریمه برای اصلاح رفتار ترافیکی وی انجام خواهد شد.

سرگرد مهرابی افزود: همزمان با هفته نیروی انتظامی ترجیح دادیم روز سه شنبه را به جای اعمال قانون و جریمه کردن رانندگان متخلف از روش جایگزین که آموزش، تذکر لسانی و فرهنگ‌سازی در جهت اصلاح رفتار رانندگی است با عنوان روز بدون جریمه استفاده کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم اجرای این طرح تأثیرات بسیار خوبی در جهت اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان شهرستان پیشوا داشته باشد.

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 17 مهر 1398
  • توسط فرمانداری پیشوا فاطمه میرزائی
  • تعداد بازدید 3